Cybersäkerhet i vården

Just nu ökar attackerna mot sjukvården.

Sjukhus attackeras i genomsnitt mellan 4000 och 5000 gånger i timmen!

Gärningsmännens motiv bygger ofta enbart på pengar. Sjukvården kommer ju ändå att betala.

Tyvärr ser vi också att sjukhus i Nederländerna har betalat massor av lösensummor.

Från IT-historien är dessa sjukhus ofta ett mycket lätt mål på grund av för många nedskärningar i IT-resurser och brist på personal.

Som alltid handlar det om människor, process och teknik och ofta finns det mycket att förbättra...