Jurist och rättspraxis

Tyvärr ser vi en enorm ökning av cyberbrottslighet. Det är också viktigt att du har rätt rättsmedicinsk bevisning.

När allt kommer omkring, hur bevisar du att din anställd har skickat din plan för din produkt eller tjänst till konkurrenten?

Det är därför nödvändigt att den digitala bevisbördan kan säkras fullt ut i tid.

Det är möjligt att vi som IT-tjänsteleverantör gör specifik hård- och mjukvara tillgänglig med vilken bevis kan erhållas. Som kan användas senare i rätten.

Vi noterar att vi alltid agerar i samarbete med vår kund.