Säkerhetsrisken för tredje part är betydande – och många leverantörers beredskap är undermålig

Så många som 80 % av CIO:er och CISO:er som tillfrågades för en ny rapport säger att de har upplevt ett intrång med ursprung hos en tredjepartsleverantör under det senaste året, medan en annan undersökning visar att 44 % av sjukhusen och hälsosystemen inte uppfyller grundläggande NIST CSF protokoll.

(Mer…)