Aż 80% CIO i CISO ankietowanych w celu uzyskania nowego raportu twierdzi, że doświadczyło naruszenia pochodzącego od dostawcy zewnętrznego w zeszłym roku, podczas gdy inne badanie pokazuje, że 44% szpitali i systemów opieki zdrowotnej nie spełnia podstawowych wymagań NIST CSF protokoły.

Według ankietowanych dyrektorów ds. informacji, dyrektorów ds. bezpieczeństwa informacji i innych liderów kierownictwa, cztery na pięć organizacji ankietowanych w raporcie opublikowanym w środę doświadczyło naruszenia cyberbezpieczeństwa spowodowanego przez zewnętrznego dostawcę w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Co więcej, raport firmy BlueVoyant zajmujący się usługami cybernetycznymi wykazał, że spośród ponad 1,500 specjalistów ds. bezpieczeństwa ankietowanych – w organizacjach wszelkiego rodzaju w Stanach Zjednoczonych i za granicą, w tym w służbie zdrowia i farmacji – przeciętny respondent powiedział, że ich organizacja została naruszona dzięki własne luki dostawcy ponad 2.5 razy.

Rzut oka na postawę zarządzania ryzykiem cybernetycznym przez firmy zewnętrzne w organizacjach opieki zdrowotnej, badanie sugeruje, że wyzwania i słabe punkty w ekosystemach partnerskich organizacji opieki zdrowotnej niewiele się poprawiły w lat że Wiadomości IT dotyczące opieki zdrowotnej został raportowanie w jaki sposób pozują sieci zewnętrznych dostawców szczególne ryzyko do bezpieczeństwa systemu opieki zdrowotnej.

Source