Våre kjerneverdier

SKAPE TILLIT: Vær transparent i det du gjør, bygg tillit.

TA INITIATIV: Vær proaktive, utfordre hverandre, ta risiko og tilpass.

VI ER PASSIONALE: Bryr oss om arbeidet ditt og vær stolt av det du gjør.

HA GØY: Skap et positivt arbeidsmiljø og bygg sterke relasjoner.

VERDIER TEAMWORK: Tilnærm deg problemer med en "oss over meg"-mentalitet.

SIKRE VEKST: Lær og utvikle deg personlig, profesjonelt, som et team og som en bedrift.