Så mange som 80 % av CIO-er og CISO-er som ble spurt etter en ny rapport, sier at de har opplevd et brudd som stammer fra en tredjepartsleverandør det siste året, mens en annen undersøkelse viser at 44 % av sykehusene og helsesystemene ikke oppfyller grunnleggende NIST CSF protokoller.

Fire av fem organisasjoner som ble spurt for en rapport utgitt onsdag, har opplevd et cybersikkerhetsbrudd utløst av en tredjepartsleverandør i løpet av de siste 12 månedene, ifølge informasjonssjefer, informasjonssikkerhetssjefer og andre C-suite-ledere som ble spurt.

Dessuten fant rapporten, fra cybertjenestefirmaet BlueVoyant, at av de over 1,500 sikkerhetsekspertene som ble spurt – i organisasjoner av alle typer i USA og i utlandet, inkludert helsevesen og farmasøytisk – sa den gjennomsnittlige respondenten at organisasjonen deres hadde blitt brutt takket være en leverandørpartners egne sårbarheter mer enn 2.5 ganger.

Et kikk på tredjeparts cybersikkerhetsrisikostyringsposisjon hos helseorganisasjoner, antyder studien at utfordringer og sårbarheter med helseorganisasjoners partnerøkosystemer har forbedret seg lite i år Det Helsetjenester IT-nyheter har vært rapportering om hvordan nettverk av eksterne leverandører poserer spesielle risikoer til helsevesenets sikkerhet.

Source