עורך דין ופסיקה

למרבה הצער, אנו רואים עלייה עצומה בפשעי סייבר. כמו כן, חשוב שיהיה לך את הראיות המשפטיות הנכונות.

אחרי הכל, איך אתה מוכיח שהעובד שלך שלח את התוכנית שלך למוצר או לשירות שלך למתחרה?

לכן יש צורך להבטיח את נטל ההוכחה הדיגיטלי במלואו בזמן.

יתכן כי כספק שירותי IT אנו מעמידים לרשותנו קשיח ותוכנה ספציפיים שבאמצעותם ניתן לקבל את ההוכחה. מה שניתן להשתמש בו מאוחר יותר בבית המשפט.

נציין כי אנו פועלים תמיד בשיתוף פעולה עם הלקוח שלנו.